Klave

Lagt ut desember 12, 2008
Kategori: Fint handverk | Kommenter

Klave uten ku

Klave uten ku

Har man klave, så har man klave. Sånn er det. Og de færreste av oss som ikke driver melkebruk ønsker vel ei ku å drages med.

Denne klaven blei solgt på auksjon «et sted i Trondheim» denne uka.  Den var innlevert fra Trondheim, men en medpublikummer i auksjonslokalet kunne fortelle at hun hadde et par som ligna mye, og som kom fra Orkdalen. Mye ved gjenstanden gjør at det godt kan stemme, og ingenting taler i mot det. Så  vi antar at denne også  en gang i tida har smykka ei ku på de traktene.

Den siste setningen gir grunnlag for et par refleksjoner:

Handverket

Klaven er bygd på en stamme av tre, hvilket treslag er ikke lett å fastslå, men i alle fall et løvtre med stor bøybarhet og slitestyrke. Trulig er det selje, men det kan også være bjørk.

Fint med datering

Fint med datering

På utsida er det lagt to lag med jernblikk, det ytterste gjennombrutt, og disse er festa til stammen med messingnagler.
Tre graverte messingplater er lodda til jernblikket. Plata på låssida har eierinitialene NNSS, plata på toppen har akantusprega dekor, og den siste plata gir dateringa 1847.
Det smidde bjelleopphenget er festa til stammen med et solid hengsel på den ene sida og lås med låsepinne med egen låsepinne! på den andre sida.

På innsida er klaven delvis fora med kraftig lær.

I framstillinga av denne klave er det altså involvert trearbeid, blikkarbeid, smedarbeid og gjørtlerarbeid/gravering. Vi skal huske at lite var å kjøpe i butikk på den tida, så læret er sikkert garva lokalt, og messingnaglene kommer ikke fra noen datidig Clas Olsson. Tenk hvilken enorm mengde manuelt arbeid som ligger i denne gjenstanden! Og hva den ville kosta om den skulle vært laga i dag.

Kanskje var det ikke så ille å være ku i Orkdalen eller der omkring  for 160 år siden.

Tillegg 18.12. 2008

Jeg fikk altså en kommentar under auksjonen om at denne klaven ligna svært på et par som sikkert var fra Orkdal. Nå er Orkdal både en kommune og et dalføre, og i dalføret ligger som bekjent også Meldal og Rennebu kommuner.  Og, som så ofte ellers, et søk i Norsk folkemueseums bildedatabase klargjør saker og ting. Jeg søkte på «klave Sør-Trøndelag» (jeg tillot meg å anta at dette er maks geografisk utbredelse), og fikk 45 treff. Bare få av disse har bilde i basen, men to av disse igjen var interessante: «Kalvelås med bøyle»
og «Klave» er, bortsett fra formen på utsparringene i de ytre jernplatene, helt lik vår klave. Og de er begge kommet inn fra Rennebu. Så da har vi i alle fall et godt utgangspunkt for å plassere denne klavetypen.

For en av disse klavene oppgis det at treslaget er brisk, altså einer, og det kan sikkert også stemme for vår klave.

(Det finnes også en klave fra Røros som ligner mye, med samme form og samme type jernblikkarbeid, men med jernnagler og uten messingplater. Jeg kan heller ikke se at den har samme type lås på bjellebøylen, så den kaller vi en «sørøstlig slektning». Og så er det alle som mangler bilde, da.)

Kommentarer

Skriv kommentar

Du må være logga inn for å kommentere denne posten.