Høyonn ved Trondhjem

Lagt ut oktober 14, 2008
Kategori: Stereobilder | Kommenter

Keystone View Company er utgiver av dette stereobildet, med serienummer 15702 og tittelen

«Making Hay on the Mountainside near Trondhjem – Young Women and Men in National Costume, Norway».

Keystone

Keystone var USAs – og dermed verdens – gjennom tidene største utgiver av stereobilder. De starta så smått virksomheten i 1892, og eksisterte som firma helt fram til 1964. De kjøpte opp en rekke andre utgivere i tida 1912 til 1922, og fra midten av 20-åra var de omtrent enerådende i markedet for stereobilder.

Making hay near Trondhjem

Making Hay near Trondhjem

Keystones store suksessfaktor var at de forfina konseptet med å lage store serier av bilder med pedagogisk tilsnitt som blei solgt i bokser, gjerne med 100 bilder i hver boks. Keystone tok for seg det meste av den kjente verden, og deres Norge-boks på 100 bilder står høyt på ønskelista.
Sannsynligvis har dette stereobildet inngått i Norge-boksen, men det kan også ( i tillegg) ha tilhørt andre serier. Firmaet gjenbrukte gjerne samme negativ i flere utgivelser, kanskje med litt forskjellig utsnitt og litt forskjellig tekst. (Og dette innbefatter selvfølgelig bilder de fikk hand om ved oppkjøp av andre virksomheter, slik at samme bilde kan finnes med forskjellige utgivere. I tillegg var det slik at en del frittstående fotografer gjerne solgte negativer av samme motiv til flere utgivere).

Stereobilder som historiefortellere

Men hvor nøye var de med å framstille verden som den virkelig var? Ofte var det nok fortellinga om de enkelte land og motivkretser som var det viktige, ikke eksakte kopier av virkeligheten. Det er helt vanlig at bildene, når motivet, som her, er personer som figurer, er utvetydig arrangert. Og greit nok, både kravet til tydelighet i fortellinga og tekniske krav, som eksponeringstid osv. gjorde dette nødvendig for datidas fotografer. Men, som vist i en tidligere post om Guten fra Sæterdalen, det var nok også lett å ta seg friheter i forhold til autentisitet når betrakteren neppe kunne kontrollere gehalten i historia.

Det er vanskelig ut i fra dagens topografi å fastslå hvor «near Trondhjem» dette stereobildet er fra. Jeg gjetter at det er tatt enten i Småbergan eller en plass lenger øst, på Rosenborg eller der omkring.
Scenen viser raking og hesjing på angitte sted. En rake- og hesjekyndig betrakter et anna sted i verden kunne her sammenligne eget utstyr og metode med det som bruktes «near Trondhjem», og synes det var interessant. (Mens sjølve slåtten og utforminga av ljåen, som kanskje ville vært mer spennende å sammenligne, forblir i ukunna).

Hardanger i Trondhjem

Hardanger i Trondhjem

Hardanger i Trondhjem

Men så kommer vi altså igjen til problemet med bekledninga: Keyston View Company vil ha sine stereobildebetraktere til å tru at kvinnene ved Trondhjem høyer i sin fineste stas, og til og med i stas fra Hardanger. Rundt forrige århundreskifte, da vi antar at bildet er tatt, var bunadsbevegelsen nok så fersk, de færreste områder hadde fått utvikla sin egen bunad, og hardangerbunaden var gangbar som nasjonalt symbol for det nasjonalsinnede borgerskapet i heile landet.
Karene er utstyrt med skjermhuv, bukseseler og knebukser, og kanskje bortsett fra det siste var vel dette en nok så grei beskrivelse av hverdagsdrakten på denne tida.
Så her har vi altså nok et eksempel på problemet med arrangerte (stereo)bilder som historisk kildemateriale.

Kanskje til ettertanke når man f. eks. betrakter et gammelt bilde av en tyroler i lederhosen og med kost i hatten? Eller en «reality»serie på fjernsyn om norskinger på besøk hos «primitive» folk i fjerne strøk.

Kommentarer

Skriv kommentar

Du må være logga inn for å kommentere denne posten.