Knivologisk metodeproblem

For den som interesserer seg for knivkulturelle spørsmål er det en sjelden og storveies opplevelse å finne et dokument som viser til eldre tiders knivbruk og knivtradisjon. Dette vårt alminneligste og mest brukte redskap er lite påakta av de som har satt seg fore å dokumentere menneskets gjøren og laden, enten det er i form […]