Samer i Alaska

Man regner med at det i dag finnes rundt 30 000 mennesker av samisk avstamming i USA. Mange av disse kom som norske, svenske eller finske emigranter uten at det blei fokusert særlig på deres etnisitet. Men ei gruppe blei invitert av amerikanske myndigheter nettopp på grunn av sin spesielle bakgrunn og kompetanse. I 1894 […]

Høyonn ved Trondhjem

Keystone View Company er utgiver av dette stereobildet, med serienummer 15702 og tittelen «Making Hay on the Mountainside near Trondhjem – Young Women and Men in National Costume, Norway». Keystone Keystone var USAs – og dermed verdens – gjennom tidene største utgiver av stereobilder. De starta så smått virksomheten i 1892, og eksisterte som firma […]

Knivologisk metodeproblem

For den som interesserer seg for knivkulturelle spørsmål er det en sjelden og storveies opplevelse å finne et dokument som viser til eldre tiders knivbruk og knivtradisjon. Dette vårt alminneligste og mest brukte redskap er lite påakta av de som har satt seg fore å dokumentere menneskets gjøren og laden, enten det er i form […]