Skalk – bowler – derby

Bowleren, eller skalken, som nok er den korrekte norske betegnelsen, er en hattemodell som i dag har få og begrensa bruksområder, og  bare brukes ved spesielle anledninger.  Men i en tidsperiode var skalken den rådende hattemodellen blant menn i alle samfunnslag i den vestlige verdens urbane miljøer, og i grunnen også langt ute på landet […]

Hattehøst i London

Det fins 1000 grunner til å besøke London 1000 ganger. En av disse kan være at man har oppdaga at hatter er moro! I London finns det fortsatt noen få velassorterte hatteforretninger, samtidig skulle det være grunn til å tru at det enorme utbudet av brukt tøy og tilbehør («vintage» – «retro») også ville by […]

Baskerlua

Alpelue – beret – boina – txapela. Det er mange betegnelser å velge blandt når man skal benevne dette hodeplagget. I Norge er vel «alpelue» den vanligste. Ikke fordi hodeplagget er mye brukt blant beboerne av Alpene, verken på den ene eller andre sida av den ene eller andre grensa, men fordi det her i […]

Flosshatten

Flosshatten dukka opp omtrent rundt 1800, som avløser for hatter med store, opprulla bremmer, som hadde vært i bruk siden 1600-tallet, både av sivilister og militære. Disse hattene kunne ha 2 eller 3 «ruller», og dermed hjørner, («min hatt, den har tre kanter»), og har overlevd i enkelte typer militære gallauniformer. Men sånn omtrent med […]

En liten drittsak

Det finnes mange gode grunner til å ikke bruke hatt, og noen få til å gjøre det. En av disse traff meg som et budskap fra oven her forleden. Jeg var på veg over parkeringsplassen ved et av våre velsignede kjøpesentre, eller rettere, jeg gikk helt i utkanten av parkeringsplassen. På det viset kom jeg […]

nytt sk »